Návštěva z Prahy

15. května 2024 jsme u nás v Českých Budějovicích v kanceláři Na Sadech přivítali milou návštěvu z Prahy. Navštívil nás pan ředitel Maltézské pomoci Andreas Sebastian Weiser a jeho zástupce, projektový manažer Mgr. Michal Šimko. Na programu bylo nejen vzájemné seznámení a sdílení zkušeností, ale také diskuse o aktuálních otázkách a budoucích plánech. Oba ředitelé měli příležitost sdílet své zážitky, úspěchy i výzvy, jimž čelí. Mezi hlavní témata diskuse patřily otázky spojené s poskytováním sociální péče a podporou dobrovolnictví. Zástupci obou organizací se shodly na důležitosti dalšího rozvoje spolupráce a výměny informací.

Návštěva z Prahy