Delegace „Komenda Panny Marie České Budějovice“

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

 

KomendaMaltézký řád

 

Zřizovatel Delegace

Johannes Lobkowicz, procurator Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství, z titulu svého úřadu a moci mu svěřené založil Delegaci „Komenda Panny Marie České Budějovice“.

 

Hlavní poslání Delegace

Jedná se o bližší duchovní a společenský život členů Delegace a užší spolupráci s pomocnou organizací Česká maltézská pomoc České Budějovice o.p.s.

 

Povinnosti členů jsou zejména

Plnit veškeré povinnosti, které členům ukládá Ústava, Kodex řádu a Stanovy Delegace. Zúčastňovat se řádového života v Delegaci a v jeho rámci plnit povinnosti vyplývající ze spirituality a poslání řádu. Zejména je povinen vykonávat hospitální činnost, a to jak z vlastních podnětů, tak i z podnětu představených. Zachovávat zásady spolubratrských vztahů. Svou činnost v Delegaci vykonávat podle pokynů svého řádového představeného.

 

Nejbližší cíl:

  • Pomoc při řešení sociální otázky seniorů.
  • Vybudování duchovního a materiálního zázemí Delegace.
  • Prohlubování společného duchovního života.

 

Kontakt:

Sídlo Delegace je na adrese České maltézské pomoci České Budějovice, Na Sadech 2035/19, České Budějovice 370 01. Představeným Delegace je Delegát Evžen hrabě Wratislav