klub-1713777928.png
Zveme vás na Klub pro seniory, pravidelná setkání ve čtvrtek od 16 h každých 14 dní ...
číst více >
grandmaster_dunlap-1713777953.jpg
Dne 3. května 2023 byl Úplnou státní radou zvolen ...
číst více >
vyroci-1713778058.jpg
V roce 2021 naše společnost tedy ...
číst více >

Česká maltézská pomoc

Česká maltézská pomoc České Budějovice je pomocná organizace Suverénního řádu maltézských rytířů, která se řídí základními dokumenty řádu: Obsequim pauperum – služba a pomoc nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry každého člověka. Mezi naše hlavní cíle patří poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s postižením.

Česká maltézská pomoc České Budějovice je samostatná skupina s regionální působností a vlastní právní subjektivitou působící zde od roku 1996 a vykonávající v Jihočeském kraji především sociální službu „Průvodcovské a předčitatelské služby“.