Česká maltézská pomoc

Česká maltézská pomoc České Budějovice je pomocná organizace Suverénního řádu maltézských rytířů, která se řídí základními dokumenty řádu: Obsequim pauperum – služba a pomoc nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry každého člověka. Mezi naše hlavní cíle patří poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s postižením.

Česká maltézská pomoc České Budějovice je samostatná skupina s regionální působností a vlastní právní subjektivitou působící zde od roku 1996 a vykonávající v Jihočeském kraji především sociální službu „Průvodcovské a předčitatelské služby“.