Lékařská činnost

Další velmi důležitou zdravotnickou činností je služba lékaře pro naše „pány nemocné“. Jedná se především o diagnostiku a léčbu stavů, spojených s dušností u seniorů v domovech s pečovatelskou službou. Převážně se jednalo o plicní vyšetření odborným lékařem v oblasti CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Tuto službu bezplatně zajišťuje náš lékař dobrovolník. Vykonal ji konkrétně v Domově pro seniory v Horní Stropnici, v Domově pro seniory U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou, v Centru sociálních služeb ve Staroměstské v Českých Budějovicích, v Domově pro seniory Máj a Domově pro seniory Hvízdal v Českých Budějovicích.