Doprovázení dětí s postižením

Průvodcovské a předčitatelské služby

Činnosti, které dle zákona č. 108/2006 Sb. § 42 zajišťujeme:

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
 • doprovázení seniorů a dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytujeme našim uživatelům od roku 1996.

Doprovázíme převážně děti s různým typem postižení, jako například postižení tělesné, mentální, smyslové a kombinované, a dopravujeme je do nebo z těchto zařízení převážně v Českých Budějovicích:

 • ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.,
 • MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené – Riegrova ul.,
 • Centrum Bazalka,
 • MŠ, ZŠ, PrŠ Štítného ul.,
 • MŠ, ZŠ, PrŠ Dlouhá ul.,
 • Auticentrum, o. p. s. Plzeňská ul.,
 • Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
 • Sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici
 • Domov Sv. Anežky Týn nad Vltavou

 

DOPROVÁZENÍ DĚTÍ S POSTIŽENÍM

 

Od roku 2021 provozujeme pro naše uživatele tyto svozové trasy:

Trasa 1 – Týn nad Vltavou, Zahájí, Dříteň, Zliv, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice,

Trasa 2 – Trhové Sviny, Borovany, Strážkovice, České Budějovice,

Trasa 3 – Český Krumlov, Litvínovice, Mokré, České Budějovice,

Trasa 4 – Mojné, Záhorkovice, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Boršov nad Vltavou, České Budějovice,

Trasa 5 – Velešín, Svatý Jan nad Malší, České Budějovice,

Trasa 6 – Kaplice, Kaplice – nádraží, České Budějovice,

Trasa 7 – město České Budějovice a obce ve správním území obce s rozšířenou působností,

Trasa 8 – Ledenice, Srubec, České Budějovice,

Trasa 9 – Třeboň, Lišov, Levín, České Budějovice,

Trasa 10 – Prachatice, Netolice, České Budějovice,

Trasa 11 – Protivín, Vodňany, České Budějovice.

 

 

Tuto činnost poskytujeme pět dní v týdnu (pondělí až pátek). Časový harmonogram je nastaven pro ranní svoz od 6,00 do 9,00 hodin, pro odpolední svoz od 13,00 do 16,00 hodin.

V rámci našich služeb i z důvodu lepší dostupnosti, používáme 10 vlastních upravených automobilů se speciální úpravou jako například: nájezdovou rampou, kotvícím zařízením, pomocnými madly a nástupním schůdkem. Tyto úpravy slouží k tomu, abychom mohli doprovázet osoby přímo sedící na vozíku.

V případě, že potřebujete tento typ služby a nebo se jen zeptat neváhejte nás kontaktovat zde.

Také Vás můžeme osobně informovat o našich službách na našem kontaktním místě (kancelář), kde poskytujeme veškeré informace o naší činnosti. Zde si můžete také naše služby objednat zde.

Námi poskytované služby mají pozitivní ohlas v rámci Jihočeského kraje. Ať už se jedná o pozitivní ohlas zástupců vedení obce či měst, tak i ze strany našich uživatelů, tedy jejich rodičů či zákonných zástupců. Na základě každoročního vyhodnocení "Dotazníků spokojenosti uživatelů služby", můžeme konstatovat, že uživatelé hodnotí naši službu jako velmi potřebnou, že naplňujeme jejich individuální plány, že jsou spokojeni s personálním zajištěním i s celkovým poskytováním služby.

V mnoha městech i obcích jsme zařazeni do komunitních plánů sociálních služeb.

Pomohli jsme mnoha našim uživatelům, tedy dětem a mládeži, vzdělávat se ve speciálních školách a zařízeních, která v blízkosti svého bydliště nemají. Mají nyní možnost být se svými vrstevníky. S pomocí naší služby mohou být integrováni do běžných kmenových škol. Dá se tedy říci, že jsme mnoha dětem a i jejich rodičům pomohli zlepšit jejich kvalitu života.

Tyto činnosti nejsou bezplatné, ceník služeb je zde.