Alternativní doprovázení osob

Cílem alternativní dopravy je doprovázení seniorů a osob s různým typem postižení či imobilních osob, které nemají nárok na sanitní dopravu, dopravní prostředky MDH jsou pro ně nevhodné a taxi služba je s vozíkem nebo asistenčním psem neodveze.

Jedná se převážně o doprovázení do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, doprovázení na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby, odvozy do lázní či na ozdravné pobyty, a doprovázení zpět.

Pracovník v sociálních službách vyzvedne a naloží uživatele na předem smluveném místě. Po vyřízení určité záležitosti, kterou si uživatel přeje pomoci zařídit, ho doprovodí zpět.

Tuto činnost poskytujeme pět dní v týdnu (pondělí až pátek), v průběhu celého roku. Je nutné si ji předem objednat a to nejpozději dva dny předem.

V případě, že potřebujete tento typ služby a nebo se jen zeptat neváhejte nás kontaktovat zde.

Také Vás můžeme osobně informovat o našich službách na našem kontaktním místě (kancelář), kde poskytujeme veškeré informace o naší činnosti. Zde si můžete také naše služby objednat.

Tato činnost není bezplatná, ceník služeb je zde.

Alternativní doprovázení osob