Adopce osamělých lidí

Program psychosociální služby „Adopce osamělých lidí“ je věnován osobám starým, osamělým, nemocným, upoutaným na lůžko, žijícím v domovech seniorů či doma. Uskutečňuje se prostřednictvím přátelských setkávání našich dobrovolníků s těmito lidmi, povídání si, doprovázení při procházkách či jiných pravidelných činnostech vyplňujících volný čas.

ČMP tuto službu provozuje již od roku 2003. V současném době tento projekt probíhá v těchto městech: České Budějovice, Borovany, Domažlice, Jindřichův Hradec, Strakonice, Klatovy a Domažlice.

Službu zabezpečují naši dobrovolníci, kteří projdou předvstupní přípravou a po jejím úspěšném ukončení jsou následně zařazeni do dobrovolnického programu organizace. Mezi naše dobrovolníky patří osoby všech věkových kategorií starších 18 let různého profesního zaměření. Důležitá je pro nás chuť, motivace ke spolupráci a empatický přístup.

Snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím vzniklo přátelství přerůstající bránu sociálního zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo například staršímu, nemocnému nebo postiženému člověku necítit se osaměle. Cílem aktivit je vytvářet seniorům podpůrné prostředí v psychologickém, sociálním a duchovním slova smyslu. Tato cílená činnost je zaměřená na kvalitu života seniora, podporující jeho bio-psycho-sociální kondici. Je prostředkem nezávislosti a soběstačnosti a působí preventivně proti rizikům vyplývajícím z nečinnosti a proti sociálnímu vyloučení. Podpora seniora v aktivitě spočívá v pomoci hledání toho, co seniora naplňuje, co mu působí radost, co mu dává smysl a přináší příjemné pocity. Aktivita má, jak v domácím, tak rezidenčním zařízení, přirozeným způsobem navazovat na to, co bylo přerušeno nemocí nebo institucionalizací, případně rozvinout to, co je skryto jako vnitřní možnost a příležitost k růstu.

Dohoda se zájemci o dobrovolnickou službu má písemnou formu a je uzavírána na dobu určitou, většinou období jednoho roku, po jehož skončení je možné smlouvu prodloužit.

Důležitým principem při uskutečňování této služby je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů.