Přeshraniční spolupráce

Česká maltézská pomoc, České Budějovice navázala spolupráci s partnerskou Maltézskou pomocí v Německu, konkrétně v oblasti měst Pasov a Freyung.

Milá návštěva z Freyungu a Pasova nás navštívila 8. března 2024 v kanceláři Na Sadech v Českých Budějovicích. Zde jsme představili naše činnosti, které v Českých Budějovicích ČMP vykonává. Přátelské setkání skončilo pozváním do Freyungu a Pasova.

Návštěva z Freyungu a Pasova u nás v Českých Budějovicích

Návštěva z Freyungu a Pasova u nás v Českých Budějovicích

 

Vedení Maltézské pomoci z Freyungu, Pasova i Č. Budějovic

Vedení Maltézské pomoci z Freyungu, Pasova i Č. Budějovic

30. dubna 2024 navštívilo vedení České maltézské pomoci, České Budějovice základnu Maltézské pomoci ve Freyungu, kde nám při příjemném občerstvení představitelé tamní Maltézské pomoci prezentovali činnost, která probíhá v regionu Freyung a Pasov. Poté následovala prohlídka střediska Maltézské pomoci v Pasově s ukázkou zásahových vozidel a dalších vozidel pro mimořádné situace.

Jednali jsme o možné spolupráci v projektech Senioři, Mládež a také o spolupráci v profesionálních službách.

Kontaktní místo Maltézské pomoci ve Freyungu

Kontaktní místo Maltézské pomoci ve Freyungu

 

Prezentace činnosti Maltézské pomoci

Prezentace činnosti Maltézské pomoci