Fra’ John T. Dunlap zvolen 81. velmistrem Maltézského řádu

Fra’ John T. Dunlap

Dne 3. května 2023 byl Úplnou státní radou zvolen 81. knížetem-velmistrem Maltézského řádu dosavadní místodržící Fra’ John T. Dunlap.

Místodržící velmistra, v okamžiku svého zvolení 66letý Kanaďan Fra‘ John Dunlap, je prvním profesním rytířem z Ameriky, který byl zvolen do čela Maltézského řádu.

Zvolen byl Úplnou státní radou – volebním orgánem, který se sešel v Magistrální vile v Římě (jednom ze dvou institucionálních sídel Maltézského řádu), a to absolutní většinou hlasů, když byl jedním ze tří kandidátů, které den předtím k volbě vybrala kapitula profesních rytířů. Úplné státní rady se zúčastnilo 99 volitelů z 18 různých států.

Fra‘ John Dunlap oznámil své zvolení papeži Františkovi vlastnoručně psaným dopisem a následující den složil v 18.30 hodin za přítomnosti papežova zvláštního delegáta Silvana Maria kardinála Tomasiho c.s. v kostele Panny Marie na Aventinu přísahu, čímž získal plné pravomoci velmistra Řádu. Podle článku 13 nové řádové Ústavy zůstane ve funkci 10 let. Velmistr je hlavou Řádu maltézských rytířů, laického řeholního řádu katolické církve a zároveň subjektu mezinárodního práva.

Nový velmistr v proslovu ke členům Úplné státní rady řekl: „Přijímám tento úřad s hlubokým duchem služby a se slavnostním slibem stálého závazku. Děkuji každému z vás, že jste mi dali důvěru a že jste svou dnešní přítomností zde prokázali velkou lásku a oddanost našemu Řádu. Čeká nás mnoho výzev, ale sjednoceni ve vědomí našeho poslání Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (obrana víry a pomoc chudým) jsem si jist, že jim budeme schopni čelit společně, jednotně a soudržně, ve stejném duchu, který vedl blahoslaveného Gerarda, zakladatele Řádu, před více než 900 lety.“

Profil velmistra

Fra’ John T. Dunlap se narodil v roce 1957 v Ottawě v Kanadě. Po studiích na univerzitě v Nice absolvoval Ottawskou univerzitu, poté získal titul doktora práv na univerzitě v Západním Ontariu. Univerzita Johna Cabota v Římě mu udělila čestný doktorát v oboru veřejných služeb.

Fra’ John Dunlap je advokátem přijatým do advokátní komory státu New York a advokátem a právníkem advokátní komory provincie Ontario. V roce 1986 nastoupil do advokátní kanceláře Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku a v roce 1993 se stal jejím partnerem. Specializoval se na právo obchodních společností a imigrační právo. Jako mezinárodně uznávaný právník je od roku 1997 právním poradcem Stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při OSN.

Fra‘ John Dunlap se seznámil s Maltézským řádem a začal se rozhodovat pro řeholní povolání, když v polovině 80. let pracoval jako dobrovolník s pacienty nakaženými nemocí AIDS ve zdravotním centru kardinála Cookea v Harlemu. V téže nemocnici působil jako dobrovolník každý týden po celých 30 let.

V roce 1996 byl přijat do Maltézského řádu a v roce 2004 složil dočasné sliby jako justiční rytíř. V roce 2006 byl zvolen prvním regentem (řeholním představeným) podpřevorství Panny Marie Lurdské se sídlem v New Yorku. Dne 7. června 2008 složil slavné sliby a stal se profesním rytířem jako první americký člen Řádu. Více než deset let sloužil Maltézskému řádu jako předseda Výboru pro ochranu jmen a znaků a zástupce v Alianci řádů svatého Jana.

V roce 2009 byl Dunlap zvolen na pětileté období členem Svrchované rady. V letech 2014 a 2019 byl Generální kapitulou – voleným orgánem řádu – znovu zvolen na další pětileté období. Maltézský řád po smrti Fra‘ Marca Luzzaga vedl od června 2022 jako místodržící velmistra.

Velmistr

Podle článku 12 Ústavy je velmistr hlavou Řádu a má právo na výsostné výsady a pocty, jakož i na titul Eminence a Výsost. Musí se plně věnovat růstu řádových děl a sloužit všem členům jako příklad autentického křesťanského života (čl. 106 Kodexu).

Velmistr je spolu se Svrchovanou radou odpovědný za vydávání legislativních opatření, která nejsou stanovena v Ústavní listině, vyhlašování vládních aktů a ratifikaci mezinárodních dohod. Prostřednictvím správce společného pokladu spravuje majetek Řádu a svolává kapitulu profesů a generální kapitulu.

Státy, s nimiž má Maltézský řád diplomatické styky, uznávají velmistrovi výsady, imunity a pocty vyhrazené hlavám států.

Velmistr sídlí v Magistrálním paláci (sídlo řádové vlády) v Římě.

 

Viz též Fra’ John Dunlap 81st Grand Master of the Order of Malta