Projekt Automobily pro Českou maltézskou pomoc

Projekt Automobily pro Českou maltézskou pomoc řeší nákup 4 vozidel se speciálními úpravami pro osoby se zdravotním postižením, které budou sloužit pro mobilitu pracovníků za uživatelem a dovoz uživatelů, vč. uživatelů se zdravotním postižením za účelem zefektivnění sociální služby a ušetření nákladů na PHM nového automobilu. Díky pořízení automobilů se speciální úpravou budou uživatelé (včetně uživatelů se zdravotním postižením) přepravováni např. k lékaři, na poštu, do školy apod. Nákupem vybavení dojde k zefektivnění sociální služby.