Dobrovolnický program

Dobrovolnický program neboli Psychosociální pomoc osamělým lidem, seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Do programu dobrovolnictví se může zapojit osoba starší 18 let, která u nás absolvuje předvstupní přípravu a podepíše s námi smlouvu.

Naši dobrovolníci působí v těchto oblastech: České Budějovice, Borovany, Domažlice, Jindřichův Hradec, Klatovy a Strakonice.

Dobrovolník si může vybrat, jaké působení v programu mu bude vyhovovat. Od toho, zda se bude jednat o krátkodobou nebo dlouhodobou spolupráci, se následně odvíjí smlouva.

  1. ADOPCE OSAMĚLÝCH LIDÍ - Program je určen osobám starým, osamělým, nemocným, upoutaným na lůžko, žijícím v domovech seniorů či doma. Uskutečňuje se prostřednictvím přátelských setkávání našich dobrovolníků s těmito lidmi, povídání si, doprovázení při procházkách, či jiných pravidelných činnostech vyplňujících volný čas.
  2. Poskytování PRVNÍ POMOCI na různých akcích.
  3. KLUB SENIORŮ - Pomoc při různých volnočasových akcích jako jsou přednášky na zajímavá témata, manuální práce, vyrábění, cvičení nebo návštěvy kulturních akcí.
  4. Pomoc v rámci HUMANITÁRNÍCH AKCÍ

Dobrovolnický program je registrován na Ministerstvu vnitra pod č.j.: MV-154397-5/OPK-2020

Bližší informace získáte v kontaktech

Těšíme se na Vás!